Norrländskt kulturpris

Rosenströmska stiftelsen som bildades 2010, delar årligen ut priser till utövare, möjliggörare och eldsjälar inom kultursektorn. Pristagare kan vara såväl individer som organisationer. Pristagarna ska verka inom eller ha anknytning till de fyra nordligaste länen.

Norrbottens ungdomssymfoniker
Marianne Folkedotter, berättarantikvarie
Sara Parkman och Samantha Ohlanders, folkmusiker
mottog kulturpriset under en ceremoni i Umeå lördag 27 oktober 2018.