Stiftelsen

”Stiftelsens ändamål skall vara att främja kulturellt skapande i Norrland genom
ekonomiskt såväl som mentalt stöd till individer eller institutioner kulturellt
verksamma i Norrland och även till stöd för dem som från annan plats verkar för
norrländska kulturella teman. Kultur skall i detta sammanhang förstås som ett
brett begrepp.”

Gunborg och Sten Rosenströms Stiftelse för norrländskt kulturstöd – Rosenströmska
stiftelsen – bildades i maj 2010 på initiativ av Sten Rosenström. Ovan finns
ändamålsparagrafen.

Stiftelsen förvaltas av Stiftelsen VK-Press med benäget bistånd av personal från
Västerbottens-Kurirens AB. Stiftelsens styrelse består av Anna-Karin Sjöstrand (ordförande),
Carin Mannberg-Zackari (vice ordförande), Nina Björnby, Lena Eskilsson och Inge-Bert Täljedal.

Stiftelsens styrelse har beslutat att inte utlysa de pris som delas ut. Vi arbetar i stället
med ett nätverk av kompetenta, kulturkunniga personer som hjälper oss med förslag på
pristagare.

Med de bästa norrländska kulturhälsningar

Anna-Karin Sjöstrand

2011-01-30