Pristagare

6 juni 2020

 • Elin Anna Labba, författare, 25 000 kr
  Hon arbetar som en journalist och skriver som en författare i boken Herrarna satte oss hit.
  Hennes jojk med bokstäver avslöjar hur samer tvångsförflyttades för över 100 år sedan och
  hur deras ättlingar än idag får konkurrera om renbetesmarken med samebyar, som fanns där
  sedan tidigare. Elin Anna Labbas poetiska dokumentation visar att historieskrivningen kan vara både vacker och omskakande utan att förlora i trovärdighet.

 • Gunilla Bresky, filmare, 25 000 kr
  Kreativt och tålmodigt har journalisten, radioproducenten och dokumentärfilmaren Gunilla
  Bresky burit fram berättelser från nordliga breddgrader. Lett oss ut till fåglars symfonier,
  berättat om människoöden, om krig, politik och kärlek och om konst som övervinner allt.
  Just nu aktuell med filmen Sara med allt sitt väsen – om författaren Sara Lidman – tilldelas
  Gunilla Bresky priset för ett konsekvent konstnärligt skapande som vidgar vår värld.

26 januari 2020

 • Anna Kristensen, konstnär, 25 000 kr
  I en tid som sett andra tekniker kittla konstvärldens nyfikenhet har Anna Kristensen bevarat
  ett självklart förtroende för måleriet som väsentlig uttrycksform. Hon har också skulpterat,
  filmat och agerat trädgårdsmästare i naturligt anslutande verk. Hennes bilder är
  auktoritativa i sin säkerhet samtidigt som de uttrycker en mild förundran – eller undran.
  Människor i drömartat realistiska miljöer är centrala. Man vågar nog kalla henne surrealist –
  en lyrisk surrealist.

 • Thomas Andersson, berättare och spelman, 25 000 kr
  Efter att på 1970-talet ha äntrat scenerna i folkmusikgruppen Burträskara har Thomas Andersson både underhållit och folkbildat en bred publik inom och utanför Västerbotten. I egna berättarföreställningar och en rad musikaliska samarbeten har han hållit ett folkmusik- och berättararv levande och ständigt angeläget. Med sitt senaste stora projekt, “Hög tid”, som hedrar den samiske spelmannen Johannes Renströms minne, skriver Thomas Andersson in ännu ett kapitel i sin livsgärning.

5 oktober 2019

 • Konsthall Norra Kvarken, 50 000 kr.
  Konsthall Norra Kvarken och dess skapare Katrin Zakrisson Caldeborg och Mats Caldeborg
  tilldelas priset för ett hängivet kulturarbete, främst på bildkonstens men också på poesins och
  musikens områden. Utställningar och program har gärna någon form av naturanknytning och
  präglas av en hög konstnärlig nivå. Att detta alls är möjligt beror naturligtvis på att
  konsthallens ägare och ansvariga själva är betydande konstnärer med djup och långvarig
  förankring i det norrländska kulturlivet.

 • Karin Smirnoff, författare, 25 000 kr.
  Med debutromanen “Jag for ner till bror” mätte Karin Smirnoff ut en alldeles egen
  plats i det svenska litterära landskapet. En glittrande språklig egensinnighet och en
  unik känslighet för människans och de norrländska bygdernas särskilda psykologi gör
  hennes berättelser, trots deras drastiska svärta, oemotståndliga och berörande. 
  Karin Smirnoff tilldelas priset för ett berättande som har saknats i samtidslitteraturen.

 • Birgit Lindberg, pianist och jazzmusiker, 25 000 kr.
  Birgit Lindberg har ett eget musikaliskt språk. I stället för att fånga tusen toner söker hon den
  viktigaste tonen på sitt piano. Hon har själv beskrivit sitt behov av att säga något med jazzen
  – och att den ska vara vacker. Några få toner kan säga mer än hundra, om det är de rätta
  tonerna.
  Birgit Lindberg tilldelas priset för sina konserter, skivinspelningar och pianolektioner –
  alltifrån de stora scenerna till de små sammanhangen.

23 mars 2019

 • Alfhild Agrell-sällskapet, 50 000 kr.
  Alfhild Agrell-sällskapet har under ett helt år firat författaren Alfhild Agrells 170-årsdag med
  föredrag, läsecirklar, utställningar, uppläsningar, en dansföreställning och en opera.
  Alfhild Agrell var en av landets mest framstående dramatiker. Hennes pjäser spelades flitigt
  på Dramaten och översattes till flera andra språk.
  Alfhild Agrell-sällskapet tilldelas priset för sin förmåga att synliggöra och levandegöra en
  framstående författare, tidigare gömd och därför glömd.

 • Sara Ajnakk, artist och kompositör, 25 000 kr.
  Sara Ajnakk kombinerar gamla traditioner med moderna influenser och tar strid mot det hon
  anser vara orätt. Hennes tredje album, Gulldalit – Can You Hear Me, nominerades till en
  Grammis i Årets folkmusik.
  Sara Ajnakk tilldelas priset för att hon ger samisk musik och jojk en röst som musikvärlden så
  väl behöver.
 • Carl Johan Utsi, fotograf, filmare, 25 000 kr.
  Carl-Johan Utsis fotografi och filmskapande utmärks av hans förmåga att fånga det nordliga
  rummets och fjällvärldens karaktär och temperament. Som renskötare i ständig markkontakt
  har han förvärvat en djup kunskap om gruvnäringens, turismens och klimatförändringarnas
  inverkan på landskapet, vilket gör hans berättande alltmer angeläget.
  Carl Johan Utsi tilldelas priset för att han i både konstnärliga och journalistiska eller
  dokumentära projekt bidrar till att gestalta Sapmi i berörande och välkomponerade bilder.

 

27 oktober 2018

 • Norrbottens ungdomssymfoniker, 50 000 kr. 
  Norrbottens ungdomssymfoniker rekryterar musiker från hela Norrland sedan mer än 25 år tillbaka. Orkestern erbjuder en karriärväg för ungdomar som söker en framtid som klassiskt skolade musiker. Norrbottens ungdomssymfoniker tilldelas priset för att den vårdar och befäster en musikalisk gestaltning som ingår i vårt kulturarv.
 • Marianne Folkedotter, berättarantikvarie, 25 000 kr.
  Att berätta – kanske till synes helt ur hjärtat – ger en egen kraft åt gestaltningen. Det är inte skådespeleri, inte högläsning utan en helt egen genre.
  Marianne Folkedotter tilldelas priset för att ha gjort berättandet till sin egen konst och därigenom kunnat tillgängliggöra erfarenheter och levnadsöden för oss andra.
 • Samantha Ohlanders och Sara Parkman, folkmusiker, 25 000 kr gemensamt.
  Samantha Olanders och Sara Parkman har kombinerat folkmusik, dramatik och poesi med folkbildarens och samhällsdebattörens innerlighet och djupa kunskap om sitt fält. 
  De tilldelas priset för att de kan visa i ord och ton att kulturarvet är i ständig rörelse och allas att äga och ta i bruk.

 

7 april 2018

 • Senioruniversitetet, Sollefteå, 50 000 kr.Senioruniversitetet i Sollefteå tilldelas priset för den kulturgärning det innebär att erbjuda
  ett kvalificerat folkbildningsprogram i en glest befolkad kommun.
 • Amanda Kernell, regissör och manusförfattare, Köpenhamn, 25 000 kr.Amanda Kernell tilldelas priset för att med filmen Sameblod ha skapat en konstnärlig
  berättelse om samisk kultur och historia med ett inifrånperspektiv.
 • David Väyrynen, poet, Gällivare, 25 000 kr.David Väyrynen, Gällivare, tilldelas priset för debutverket Marken, som i form av fri och
  bunden vers, prosa, predikningar och nekrologer lyfter fram människor i Malmfälten.

14 oktober 2017

 • Lena Berggren, idéhistoriker 25.000 kr
 • Musikgruppen Movits!, 25.000 kr
 • KF Huset, 50.000 kr

25 mars 2017

 • Gustav Tegby, dramatiker, 25.000 kr
 • Elin Johansson, författare och Ellen Ekman, illustratör, 25.000 kr tillsammans
 • Teater Barda, teater av och med funktionsvarierade, 50.000 kr

15 oktober 2016

 • Frida Selander, musiker, 25.000 kr
 • Oskar Östergren, filmare, 25.000 kr
 • Norrbyskärs Museum, 50.000 kr

20 februari 2016

 • Elin Olofsson, författare och krönikör, 25.000 kr
 • Gunnar Stenmark, tillverkare av spelpipor, 25.000 kr
 • Teater Soja, fri teatergrupp, 50.000 kr

17 oktober 2015

 • Carina Henriksson, operasångare och konstnärlig ledare, Tornedalsteatern, 25.000 kr
 • Mattias Alkberg, musiker, låtskrivare och poet, 25.000 kr

15 mars 2015

 • Erik Jonsson, essäist, författare och redaktör, Umeå, 25.000 kr
 • Kristina Sandberg, författare, Stockholm och Sundsvall, 25.000 kr

4 oktober 2014

 • Tanttetern, Umeå, 50.000 kr
 • Norrlandsoperans barnkör, 50.000 kr

2014
För att bidra till att fira Umeå som Europas Kulturhuvudstad 2014, delades 10.000 kr ut varje månad till en yngre, Umeå-baserad kulturutövare:

 • Simon Lundgren, bildkonst
 • Lina Högström, sångerska och kompositör
 • Raad al Duhan, litteratur
 • Anton Täljebäck (folkmusik)
 • Elfrida Bergman / Sara Lindqvist (gemensamt), projektet Queering Sapmi
 • Love Ersare, skådespelare
 • Camilla Björnehall, skådespelare
 • Filip Sundberg, musiker
 • Ida Hansson, performancekonstnär
 • Victor Lindgren, filmare
 • Sofia Henricsson, musiker
 • Marc Strömberg, allkonstnär

9 mars 2013

 • Linda och Mattias Baudin, glaskonstnär resp smed, Nordmaling, 25.000 kr tillsammans
 • Uno Westerlund, hembygdsskildrare (Manjärv), Uppsala, 25.000 kr21 september 2013
 • Liselotte Wajstedt, filmare m m, Stockholm och Kiruna, 25.000 kr
 • Erik Rydvall, nyckelharpist, Stockholm och Umeå, 25.000 kr

15 september 2012

 • Runa Fransson, kultureldsjäl, Storuman, 25.000 kr
 • Annalena Hedman, barnboksförfattare, Umeå, 25.000 kr

12 mars 2012

 • Umeå Musiksällskap, 150-årsjubileum, 50.000 kr

16 april 2011

 • Ragnar Sandström, hembygdsforskare, Vännäs, 25.000 kr
 • Elin Berge, fotograf, Umeå, 25.000 kr

12 mars 2011

 • Ann-Marie Ljungberg, författare, Göteborg (född i Haparanda), 25.000 kr
 • Anna Ehnberg, dansare, Umeå, 25.000 kr

Första prisutdelningen, 5 september 2010

 •  Christer Jilder, tonsättare och initiativtagare / eldsjäl Holmöns Visfestival, 25.000 kr
 •  Galleri Verkligheten, konstnärsdrivet galleri i Umeå, 50.000 kr
 •  Granö Beckasin, kultur- och naturinriktat turistmål i Granö, 50.000 kr