Föreslå pristagare

Stiftelsen tar inte emot ansökningar; vi har ett nätverk som hjälper oss att hitta lämpliga kandidater. Däremot tar vi gärna emot tips på adressen sjostrand@telia.com.