Styrelsen

Anna-Karin Sjöstrand, ordförande
sjostrand@telia.com
070 – 587 50 54

Carin Mannberg-Zackari, vice ordförande

Nina Björby

Lena Eskilsson

Inge-Bert Täljedal

Ersättare, vakanta

Sara Meidell, adjungerad