Norrländskt kulturpris

Rosenströms stiftelse bildades 2010 för att dela ut priser till utövare och möjliggörare inom kultursektorn. Både individer och organisationer kan komma ifråga. Pristagarna ska verka inom de fyra nordligaste länen eller behandla ämnen som berättar om norrländska förhållanden och intressen.

Bok och vandring
Jannete Hentati
Arne Müller
Kerstin Thörn
har utsetts till kulturpristagare 28 oktober 2023.